Comdeva - Amazon byrå

Comdeva AB

Tjänster: Kundtjänsthantering, Produktadministration, Marknadsstrategi, Lönsamhetsanalys, Projektledning och Interimsroller

Amazon experter med fokus på strategi, försäljning & lönsamhet

Michael Töråsen - Amazon expert

Michael Töråsen

VD

Michael Hemming - Amazon expert

Michael Hemming

Amazon Expert

Jair Diaz - SEO expert

Jair Diaz

SEO Expert

Mer info om Comdeva

Vi på Comdeva hjälper företag och organisationer att lyckas på Amazon. Vi har ett helhetsperspektiv som täcker såväl:

  • Försäljningsstrategi och administration på Amazon,
  • Operativa driftfrågor som FBA/FBM setup, hantering av eget lager och operationsfrågor.
  • Lönsamhetsperspektiv – Sist men inte minst viktigt, hur når du lönsamhet på Amazon.

Vi har erfarenhet från såväl svenska som internationella projekt och hanterar produktadministration, översättning och kundtjänstfrågor på flera Europeiska marknader.

Våra tjänster

 • Förstudier och Strategiframtagning
 • Lager/Logistik/Operationsfrågor vid försäljning på Amazon – FBA vs FBM
 • Contentöversättning och Kundtjänsthantering i Europa vid försäljning på Amazon
 • Produktadministration på Amazon
 • Marknadsstrategi
 • Marginal och lönsamhetsanalys på Amazon
 • Projektledning och Interimsroller

Kontakta Comdeva

Share This